Struktura konstrukcije čelika na koju se tržište pozdravlja

- Aug 14, 2017 -

U poređenju sa rezidencijalnim sistemom u Kini, uglavnom 70 godina za prenos, a konstrukcija čelične konstrukcije nije ista, životni vek čelične konstrukcije je veoma dugačak, obično može biti stotine godina, a ne samo da je građevinska čelična konstrukcija sveobuhvatnija od obično prebivalište u otpornom na zemljotres, pripada novim građevinskim materijalima za štednju energije i zaštitu životne sredine, trenutno je građevinska čelična konstrukcija naše zemlje u osnovi u zreloj fazi, glavna servisna grupa je novi projekat ruralne rekonstrukcije i grad mnogi, visoki. Takođe je pružio veliku pomoć zemljotresu u Wenchuanu i zemljotresu Yushu, koji pružaju čvrstu garanciju za stambenu izgradnju plana rekonstrukcije nakon katastrofe. Izgradnja čelične konstrukcije sa svojim jedinstvenim prednostima postepeno prihvaćaju ljudi, energetski uštede, zeleni, bogati personalizovani arhitektonski stil menja ljudski pogled na život.


Povezane vijesti

Srodni proizvodi

  • Čelik u duhu načiniti garaža zgrada Setove
  • Prefab Skladištenje skladišnog skladišta
  • Sitne stoke štali kompleti goveda sklonište planove
  • Metal Commercial Shop Mall Centar Čelične konstrukcije
  • Čelična konstrukcija metalnih zraka za prodaju
  • Čelični EPS Foam sendvič panel za skladište